Nieuwsbrief


Het ledenblad “de Nieuwsbrief” wordt 3x per jaar verspreid onder leden en sponsoren. 

De publicatiemaanden zijn: maart, augustus en december. 

In de foyer van manege Duikse Hoef liggen exemplaren ter inzage.

Door op de onderstaande link te klikken kunt u de gewenste editie van het ledenblad de Nieuwsbrief openen.