Privacy

 

Nieuwe Privacywetgeving

PSV Duyksehoef verwerkt persoonsgegevens. Over hoe wij hiermee omgaan willen wij jullie duidelijk en transparant informeren. Alle verenigingen die persoonsgegevens verwerken en opslaan, moeten met ingang van 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verordening houdt in dat alleen gegevens worden opgeslagen die daadwerkelijk nodig zijn. Daarnaast moet worden vastgelegd welke gegevens worden opgeslagen, hoe deze worden beschermd en hoelang ze worden bewaard.  

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Als je lid bent van PSV Duyksehoef hebben we persoonsgegevens nodig om je in te schrijven als lid en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken en activiteiten die we organiseren. Daarnaast hebben we de gegevens nodig voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld rondom de contributie. PSV Duyksehoef verwerkt geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens. Voor publicatie van foto’s (gemaakt na 25 mei 2018) op onze website, sociale media en nieuwsbrief,  wordt schriftelijk toestemming gevraagd via een formulier.

Hoe verwerken we persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard binnen een beveiligde omgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Je persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door leden van het bestuur, die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Wij wisselen de gegevens nooit uit met derden. Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte mate na uitschrijving op papier bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te monitoren.

 


 link naar AVG:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg