De vereniging

Paardensport Vereniging Duyksehoef

De oprichting

De vereniging werd opgericht op 27 januari 1975 door een aantal klanten van Manege Duikse Hoef, met als doel de omgang en de verzorging van het paard en de sport meer bekendheid te geven. Een jaar na oprichting sloot de vereniging zich aan bij de Nederlandse Bond van Rij en Jachtvereniging (NBVR)

De KNHS

Sinds 1 januari 2002 zijn de regionale bonden, NBVR, NKB, KNF en NPC samengegaan in één nationaal overkoepelende organisatie; de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
Als overkoepelende organisatie is de KNHS onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van alle bepalingen en reglementen waaraan alle verenigingen zich moeten houden. Als vereniging zijn wij gebonden aan de door de KNHS opgestelde reglementen. Voor meer informatie zie: www.knhs.nl

Onze Kring

Met de komst van de KNHS, zijn ook alle regio’s opnieuw ingedeeld, welke weer verdeeld zijn in meerdere kringen. Onze vereniging valt onder de regio Noord Brabant welke opgedeeld is in 6 kringen. Wij vallen onder kring De Baronie. Voor meer informatie zie: www.knhskringdebaronie.nl

Locatie

De rijvereniging is thuis bij Manege Duikse Hoef gevestigd te Loon op Zand aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Al onze evenementen worden op dit terrein georganiseerd. Manege Duikse Hoef heeft de volgende faciliteiten:
• een binnenmanege (20 x 40)
• een buitenmanege (20 x 40 + 20 x 60)
• een schitterende springtuin.
• een gezellige foyer met ruime bar
• een prachtige serre met uitzicht over de springtuin
• een uniek bos en heide gebied, ideaal voor buitenritten, puzzelritten, e.d.
• parkeergelegenheid.
Voor meer informatie, zie: www.manegeduiksehoef.nl

Wij Organiseren

Wij organiseren de volgende wedstrijden en evenementen :
• Promotie dressuurwedstrijden.
• Promotie springwedstrijden
• Recreatie dag / avond (dropping e.d.)
• Elk jaar in april en september 2-daagse concoursen met dressuur en springen.

Onze Financien

De financiële basis van de rijvereniging wordt gevormd door sponsors, contributies, inschrijfgelden en donaties. Jaarlijks wordt er een algemene leden vergadering gehouden, waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de lotgevallen van de vereniging, rekening en verantwoording wordt afgelegd in zake het financieel beheer gedurende het afgelopen verenigingsjaar en waarin de plannen, vooruitzichten en begroting van de vereniging voor het komende verenigingsjaar wordt vastgesteld.

De Nieuwsbrief

De door de vereniging uitgegeven nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De nieuwsbrief bevat onder andere:
• Mededelingen van het bestuur.
• Advertenties van onze Sponsoren.
• Kring informatie.
• Informatie over wedstrijden.
• Interview met sponsor.
• Reacties van lezers.
• etc.